AIMS and SCOPE


EDITORAL OFFICE


INCTRUCTIONS FOR AUTHORS


MANUSCRIPT SUBMISSION


JOURNAL CONTENTS


CONTACT US


TÜRKÇE BİLGİLER


 
   
       


Amaç ve Hedef

Journal of Biological& Environmental Sciences (JBES) dergisi yılda 3 fasikül halinde Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Çevre Sorunları Araştırma Merkezi’nin işbirliği ile yayınlanmaktadır.

Dergide İngilizce olarak tarım, biyoloji ve çevre teknolojileri konularında hazırlanmış orjinal araştırma makaleleri, kısa araştırma notları ve derlemeler yayına kabul edilmektedir. Dergininin ilgilendiği ana konular aşağıda belirtilmiştir:

  • Bitkisel ve hayvansal üretim

  • Temel tıp bilimleri

  • Biyoloji

  • Çevre bilimleri

  • Gıda

  • Veteriner bilimleri

Makaleler elektronik olarak dergimizin web sayfasındaki ( http://www.jbes.uludag.edu.tr) makale sunumu bölümü aracılığı ile gönderilebilir. Yazım kuralları derginin web sayfasından veya derginin bazı sayılarından elde edilebilir.

Journal of Biological & Environmental Sciences  is the official journal of Uludag University Applied Research Center for Agriculture (ARCA) and Applied Research Center for Environmental Problems (ARCEP), Uludag University Gorukle Campus, 16059 Bursa-Turkey

Copyright ©2006     http://jbes.uludag.edu.tr/