AIMS and SCOPE


EDITORAL OFFICE


INCTRUCTIONS FOR AUTHORS


MANUSCRIPT SUBMISSION


JOURNAL CONTENTS


CONTACT US


TÜRKÇE BİLGİLER


 
   
       
YAZIM KURALLARI

GENEL

Journal of Biological & Environmental Sciences dergisi yılda 3 fasikül halinde Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Dergide, biyoloji ve çevre bilimlerinin değişik konularında (tarım, hayvancılık, temel tıp bilimleri, biyoloji, çevre, gıda ve veteriner bilimleri) hazırlanmış araştırma makaleleri, kısa araştırma makaleleri ve notları yayına kabul edilmektedir. Yayın kurulunun isteği ile hazırlanan derlemeler dergide yayınlanabilir. Yayına sunulan makaleler, başka bir dergide yayınlanmamış veya yayına sunulmamış olmalıdır. Özet olarak yayınlanan, bilimsel toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan makaleler yayına kabul edilebilir. Derginin ana konuları ile ilgili olmayan veya hakemler tarafından uygun bulunmayan makaleler yazarlara iade edilir.

Ana dili İngilizce olmayan yazarlara, makalenin sunumdan önce İngilizce konuşulan ülkelerden bir bilim adamına veya özel yazım merkezlerine okutulması önerilir.

Yazarlar, sunulan makalede hakemlik yapabilecek yerli ve yabancı en az 3 araştırıcının isim, posta ve e-posta adreslerini bildirmelidir.

Makaleler, editörün editorjbes@gmail.com adreslerine ekli dosya halinde sunulmalıdır.

MAKALENİN HAZIRLANMASI

Sunulacak makaleler, Microsoft Word 6.0 programı veya daha yeni versiyonu ile 12 punto Times New Roman yazı karakteri ve 2 satır aralığı ile yazılmalıdır. Metinde cümleler numaralanmalı ve kenarlarda 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Başlıklar ve alt başlıklar numaralandırılmamalıdır.

Makale metni esas olarak, “Kapak”, “Özet”, “Giriş”, “Materyal ve metod”, “Sonuçlar”, “Tartışma”, “Teşekkür” (eğer gerekiyorsa) ve “Literatür” bölümlerinden oluşur. “Sonuçlar” ve “Tartışma” bölümlerinin birleştirilmesi halinde, kısa bir “Sonuç” bölümü eklenmelidir. Metin, tablo ve şekiller dahil normal makaleler 20 sayfayı, kısa makale ve notlar 8 sayfayı geçmemelidir.

 Kapak sayfasında, 15 kelimeyi geçmeyecek bir makale başlığı, yazarların isim ve adresleri ile sorumlu yazarın iletişim adresleri (posta adresi, e-mail, faks ve telefon numaraları) bulunmalıdır.

 Özet, normal makalelerde 200 kelimeyi, kısa makale ve notlarda 100 kelimeyi geçmemelidir. Olabildiğince kısa hazırlanacak özette, araştırmanın neden ve nasıl yapıldığı ile sonuçlar belirtilmelidir. Özetin tek satır altında, 6 anahtar kelime verilmelidir.

Metin içerisinde literatürler, (Elmacı 2003), (Göksoy and Turan 1984) veya (Elmaci 2003, Filya 2004) örneklerinde olduğu gibi verilmelidir. Eğer literatür cümle başında veriliyorsa, Filya (2002) veya Elmacı ve Asal (1998) örneklerinde görüldüğü gibi sadece tarih parantez içerisine alınmadır. Literatürde, 3 veya daha fazla yazar varsa (Ipek et al. 2002) veya Ipek et al. (2002) şeklinde verilmelidir. Araştırıcının aynı yılda birden fazla eseri kullanılıyorsa, (Berkel 1970a, b) veya (Tosun ve Eser 1978a, b, c) şeklinde sıralanmalıdır. Metinde, sadece yayınlanmış makaleler literatür olarak kullanılmalı, yayınlanmamış bilgi metin içerisinde “yayınlanmamış bilgi” olarak belirtilmeli, ancak metin sonundaki literatürler bölümünde yer almamalıdır.

Literatür listesi, yazarların soyadı sırası ile numarasız olarak sıralanmalı ve aşağıdaki şekillerde verilmelidir.

Makaleler:

Rozenzvieg D, Elmaci C, Samach A, Lurie S, and Porat R (2004). Isolation of four heat shock protein cDNAs from grapefruit peel tissue and characterization of their expression in response to heat and chilling temperature stresses. Physiol. Plant., 121: 421-428.

Kitaplar:

Hartl DL, and Clark AG (1989). Principles of Population Genetics. Sinauer associates, Inc., Sunderland, Massachusetts.

 Kitap Bölümleri:

Schreiber U, Bilger W, and Neubauer C (1995). Chlorophyll florescence as a nonintrusive indicator for rapid assessment of in vivo photosynthesis. In: Ecophysiology of Photosynthesis, (Eds.: E.D. Schulze and M.M. Caldwell). Springer-Verlag, Berlin, pp. 49-70.

Bildiriler:

Tyler G (1975). Effect of heavy metal pollution on decomposition and mineralization in forest soils. In: Proceedings of the International Conference on Heavy Metals in the Environment, (Eds.: B. Nath and J.P. Robinson). Vol. 2 WHO, Toronto, pp. 217-226.

Tezler:

Mwacharo JM (2000). Characterization of the genetic diversity of Kenyan indigenous sheep breeds using blood biochemical polymorphism. M.Sc. Thesis. University of Nairobi, Nairobi, Kenya, 119p

Birimler:

Makalede SI birimleri tercih edilmelidir. Metinde ppm veya ppb yerine mg kg -1 veya µg kg -1 kullanılmalıdır. Birimlerde “/” işareti yer almamalı, birim işaretleri arasında 6 kg P ha -1, mg L -1, N m - 2 , km h-1, örneklerinde olduğu gibi tek boşluk bırakılmalıdır.

 Diğer:

Metin içerisindeki yapılan kısaltmalar grup halinde ilk sayfanın altında verilmelidir.
Tüm fotoğraflar, grafik ve diyagramlar metin içerisinde figure olarak değerlendirilmeli sıra ile numaralandırılmalıdır. Çok parçalı olanlar a,b,c olarak sıralanmalıdır. Her bir şekil ayrı sayfada sunulmalıdır. Şekil başlıkları liste halinde çift satır aralığı ile ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.

Metinde yer alacak tabloların her biri ayrı sayfada yer almalı, tablolar kısa, özlü ve anlaşılır nitelikte olmalıdır.

METİN DÜZELTİMİ – PROVA

Basıma alınan makale, matbaa çıktısı olarak düzeltilmek üzere yazara gönderilir. Çıktı, 7 gün içerisinde düzeltilerek iade edilmelidir. Bu süre içerisinde iade edilmeyen makaleler, editör tarafından düzeltilerek basıma verilir. Metinde sadece yazım hatalarının düzeltimine izin verilir.

AYRIBASIM:

Sorumlu yazara yayınlanmış makalenin bulunduğu fasikül posta ile gönderilir. Araştırıcılar, yayınlanmış makalelerini derginin internet sayfasından indirebilirler.

Journal of Biological & Environmental Sciences  is the official journal of Uludag University Applied Research Center for Agriculture (ARCA) and Applied Research Center for Environmental Problems (ARCEP), Uludag University Gorukle Campus, 16059 Bursa-Turkey

Copyright ©2006     http://jbes.uludag.edu.tr/